Životné poistenie od nového roka zdražie. Čakať sa nevypláca!

Dátum

Uvažujete o uzatvorení životného poistenia? Poponáhľajte sa a uzatvorte si ho s platnosťou ešte do konca roka 2021. Od nového roka vo väčšine životných poisťovní totiž poistenie zdražie.

Nárast cien na prelome rokov spôsobuje vek poistených osôb. Väčšina poisťovní pri výpočte ceny zohľadňuje nie dátum narodenia poistenej osoby ale iba rok narodenia. Na prelome rokov je vstupný vek poisteného o +1 rok vyšší. Poistené osoby s vyšším vekom sú pre poisťovňu rizikovejšie – vyššia pravdepodobnosť výskytu kritických chorôb, invalidity, či smrti ako u mladších osôb, čomu poisťovňa prispôsobí cenu.

O koľko vzrastie cena?

Najlepšie medziročný nárast cien ilustruje konkrétny príklad: Automechanik Andrej, narodený v roku 1991, uvažuje o uzatvorení životného poistenia. Má zostatok hypotéky 100.000 €. Jeho zdravotný stav je dobrý a vo voľnom čase sa venuje rekreačnej turistike. Uvažuje o uzatvorení životnej poistky.

Finančný sprostredkovateľ namodeloval Andrejovi ponuky životného poistenia z troch rôznych poisťovní. Kryjú tieto riziká a v takejto poistnej sume:

  • Hypo poistenie – poistenie smrti a invalidity s klesajúcou poistnou sumou 100 000 €
  • Poistenie kritických ochorení na poistnú sumu 30 000 €
  • Poistenie trvalého telesného poškodenia následkom úrazu na poistnú sumu 50 000 € s progresívnym plnením
  • Poistenie dlhodobej pracovnej neschopnosti na poistnú sumu 15 € denne

Poistenie je modelované do veku 65 rokov. O koľko sa zmení cena, ak si životné poistenie Andrej uzatvorí až v novom roku, ilustruje výpočet nižšie v troch nemenovaných komerčných životných poisťovniach:

 Cena v starom roku 2021Cena v novom roku 2022Navýšenie v %Úspora za celé obdobie
Poisťovňa A70,72 €73,29 €3,6 %1 079 €
Poisťovňa B64,12 €68,69 €7,1 %1 919 €
Poisťovňa C92,58 €95,22 €2,9 %1 109 €

Ak by si Andrej uzatvoril poistenie až v novom roku 2022, za celé obdobie by zaplatil za rovnaké krytie dokopy o 1 000+ € viac. Nové životné poistenie sa mu preto oplatí uzatvoriť ešte pred koncom roka 2021.

Článok je prevzatý zo stránky www.swell.sk so súhlasom autora

Viac
článkov

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať

Odoberajte novinky

Vďaka novinkám a tipom získate prehľad zo sveta financií a SWELLu