Prvý krát som sa zamestnal – ako si nastaviť financie?

Všeobecný návod na to, ako nastaviť finančné produkty čerstvému zamestnancovi neexistuje, klamali by sme, ak by sme tvrdili opak. Čo, ako a kedy zahrnúť do portfólia klienta, je vždy výsledkom analýzy jeho príjmov, výdavkov, potrieb a budúcich cieľov. Ale tiež aj schopnosti poradcu predvídať budúce udalosti a edukovať klienta v danej oblasti.

Ako sa darilo dôchodkovým fondom v roku 2020?

Najprv si zhrňme niekoľko faktov. Ako zamestnaný človek odvádzaš časť svojich príjmov do Sociálnej poisťovne. Vstupom do druhého piliera posielaš časť tejto sumy do Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Či už doň vstúpiš, alebo nie, mal by si vedieť o výhodách, ktoré ťa pri sporení v DSS čakajú.

Študentské pôžičky v čase pandémie

Rok 2020 nepriaznivo poznačil finančnú situáciu väčšiny Slovákov. Okrem trvalo zamestnaných, krízu pocítili práve študenti vysokých škôl. Podľa výskumov prvá vlna pandémie COVID 19 pripravila o zamestnanie takmer každého tretieho vysokoškoláka. Ponuka brigád značne klesla, čo pocítili aj rodičia prispievajúci svojim deťom na štúdium. No napriek všetkému mali študenti stále možnosť svoju situáciu vylepšiť. Mohli si totiž podať žiadosť o pôžičku.

Profi Sporenie – indexové fondy bez daní

Finančná rezerva je základným stavebným kameňom každého zdravého rodinného rozpočtu. Finančne gramotní a uvedomelí ľudia majú vždy snahu vytvárať finančné rezervy na horšie časy. Jednoducho sa s úsporami krízové situácie v rodinnom rozpočte vždy riešia ľahšie.

Alternatívy sporenia na dôchodok

Starnutie populácie v kombinácii s poklesom pôrodnosti na Slovensku je tikajúcou dôchodkovou bombou. Faktom tiež je, že Sociálna poisťovňa, ako jedna z hlavných inštitúcií zabezpečujúcich dôchodkové renty, sa doposiaľ vždy využívala na politické „súpolenie“ a „kupovanie“ si hlasov z radov seniorov. Nezodpovedné politické hry a permanentné ignorovanie alarmujúcich ekonomických prognóz nám už dnes zarobilo na budúci problém s dôchodkami.

5 jednoduchých tipov ako si nasporiť na dôchodok

Keď dospievate, alebo máte 20 či 30 rokov, sporenie na dôchodok sa javí ako nezmyselný krok. Platíte účty a výdavky, a život chcete žiť práve teraz. Starosť o budúcnosť si necháte na neskôr, však? Ako si začať sporiť na dôchodok?

Je potrebné pravidelne prehodnocovať zmluvu životného poistenia?

Životné poistenie, ako jeden z pilierov zabezpečenia, sa spravidla uzatvára na desiatky rokov. Životné tempo a zmeny, ktoré sa v ňom dejú, majú vplyv na naše potreby, požiadavky a preferencie. Je nevyhnutné, aby sa poistná zmluva pravidelne prispôsobovala aj našej situácii?