Ako vybrať vhodný podielový fond?

Kolektívne investovanie predstavuje pre väčšinu ľudí najlepšiu alternatívu pre zhodnocovanie svojich úspor. V tomto smere prebieha už niekoľko desiatok rokov súboj medzi aktívne spravovanými podielovými fondmi a pasívnymi ETF fondmi, ako najbežnejšími formami kolektívneho investovania. V súčasnosti začína prevládať popularita ETF fondov a neustále sa objavujú titulky typu „neinvestujte do podielových fondov kvôli poplatkom“, „vymeňte podielové fondy za ETF fondy“, „podielové fondy zaostávajú za ETF fondmi, preto sa im vyhýbajte“ a podobne.

Nové ETF fondy v  Profi Sporení

Investovanie do fondov je dnes už bežnou súčasťou hospodárenia s rodinnými financiami. Správne spotrebiteľské návyky v kombinácii s dostatočným a pravidelným príjmom predpokladajú na konci mesiaca prebytkový rozpočet domácnosti. Dobre organizované rodinné financie majú vždy vytvorenú rezervu na horšie časy. Môže trvať aj dlhé desaťročia, kým sa peniaze z tejto rezervy použijú. Počas tejto dlhej doby by sa však mali nachádzať na miestach, kde sa úročia a zhodnocujú tak, aby odolávali inflácii a nestrácali na kúpnej sile. Najlepšou voľbou ako ochrániť peniaze voči vplyvom inflácie je investovať ich.

Poistenie proti živelným pohromám. Poistite sa, kým nie je neskoro.

Na Slovensku sa v posledných rokoch stretávame so živlami, na ktoré sme doposiaľ neboli zvyknutí. Extrémne dažde s vysokým úhrnom zrážok, krupobitie, zosuv pôdy či slabšie tornádo, sú už bežným javom aj na takých miestach, kde tomu tak v minulosti nebolo. Spýtajte sa sami seba otázku, som na takúto situáciu pripravený? Mnohí z nás riešia poistenie proti živelným pohromám až vtedy, keď dôjde k nešťastiu, prípadne nevedia, čo ich zmluva obsahuje. S tým často súvisí aj jej neaktuálnosť. Čo všetko treba mať v poriadku ešte predtým, ako sa niečo stane a prečo je dobré nepanikáriť?

8 rýchlych finančných rád, ktoré vám ušetria peniaze

Dobrý finančný poradca vie v rodinnom rozpočte ušetriť nemalé peniaze. Ak sa bavíme o finančných zmluvách, nestačí iba mať uzatvorenú zmluvu, omnoho dôležitejšie je, mať ju dobre nastavenú. Nastavenú tak, aby plnila vaše potreby a aby ste na nej zbytočne nepreplácali.

Leto praje úrazom. Chráňte svoje dieťa a poistite ho.

Každý rodič už aspoň raz zažil situáciu, kedy z diaľky počul detský plač a vedel, že je to jeho dieťa. V tom momente už len treba dúfať, že sa nestalo nič vážne a že dieťa vyviazne len s odreninou či modrinou.

Štyri základné pravidlá správneho investovania

Ako investor si na istý čas odopriete okamžitú spotrebu a svoje peniaze zaviažete do investície. Aby bolo investovanie rozumné, vašou odmenou za rokmi viazaný investičný majetok a vašu trpezlivosť musí byť zisk. Ak chcete investovať správne, potrebujete poznať a osvojiť si tieto základné princípy investovania:

Keď vám prírodný živel zmení život

Udalosti (tornádo) z minulých dní odohrávajúce sa na hranici Českej republiky a Slovenskej republiky nás donútili zamyslieť sa nad stavom poistných zmlúv, ktoré sa týkajú zabezpečenia nehnuteľnosti voči prírodným živlom. Položili nám otázku, či zmluvy našich klientov obsahujú pokrytie rizík, ktoré budú nápomocné v prípade vzniku podobnej poistnej udalosti.