Ako sa darilo dôchodkovým fondom v roku 2020?

Dátum

Najprv si zhrňme niekoľko faktov. Ako zamestnaný človek odvádzaš časť svojich príjmov do Sociálnej poisťovne. Vstupom do druhého piliera posielaš časť tejto sumy do Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Či už doň vstúpiš, alebo nie, mal by si vedieť o výhodách, ktoré ťa pri sporení v DSS čakajú.

Výhody investovania do dôchodkových fondov

Poistenie v Sociálnej poisťovni závisí aj od demografického vývoja populácie. Vzhľadom na fakt, že na Slovensku je pomerne nízka pôrodnosť a ľudia starnú, prognózy na budúce desaťročie nie sú pre Sociálnu poisťovňu práve priaznivé. Toto zhodnotenie je určené zákonom a poistenec naň nemá žiaden vplyv.

No po vstupe do druhého piliera sa z teba stáva sporiteľ. Tvoj dôchodok teda bude závisieť od zhodnotenia a od sumy, ktorú si budeš odvádzať. Táto čiastka zároveň nepodlieha zdaneniu, takže nebudeš ukrátený ani o cent. Keďže sa jedná len o tvoje peniaze, ukladať sa ti budú na tvojom vlastnom sporiacom účte.

Stále viac aktívnych sporiteľov

Momentálne si v Druhom pilieri sporí 1 643 398 sporiteľov, čo je viac ako polovica ekonomicky aktívnej populácie Slovenska. Napriek dlhotrvajúcej pandémii prinieslo v roku 2020 pozitívne zhodnotenie až 16 zo 17 fondov druhého piliera. Dokazuje to, že ľuďom čoraz viac záleží na tom, aby neboli len poistenci, ale aj investori. Pokiaľ sa v budúcnosti bude zvyšovať dôchodok, zasiahne to aj teba. Ak náhodou nastane inflácia, nebudeš jej môcť zabrániť. No stále sa budeš môcť spoľahnúť aj na iný zdroj peňazí.

Zhodnotenie výkonnosti fondov k 31.12.2020

Teraz trochu štatistík. Podľa počtu sporiteľov mala za minulý rok na trhu najväčší podiel Alianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť. Bolo to až 29 % z celkového počtu klientov. Za ňou nasledovali DSS AXY s 23 %, a na treťom mieste NN s 21 %.

Najväčšie zhodnotenie majetku v „konzervatívnych“ garantovaných dôchodkových fondoch dosiahla DSS Poštovej banky, presne 4,82 %. Je to o viac ako polovicu vyšší nárast ako pri ostatných spoločnostiach. Druhé najvyššie percento patrí NN s 2,71 %. Hoci objem úspor v týchto fondoch v porovnaní s rokom 2019 mierne klesol (zo 72 % na 69 %), stále tvoria väčšinu objemu celkových úspor vo fondoch. Podľa štatistík sa ale javia ako tie najmenej výnosné. Podľa predpovedí sa táto situácia v najbližších rokoch nezmení. Pokiaľ si sa teda rozhodol pre investovanie vo fondoch, alebo už v druhom pilieri si, skús porozmýšľať aj nad inými možnosťami, ktoré druhý pilier ponúka.

Investovanie v negarantovaných fondoch je výhodnejšie

Pokiaľ chceš, aby sa tvoje peniaze zhodnocovali čo najvýhodnejšie, môžeš prestúpiť z konzervatívneho fondu do rastových, teda do negarantovaných dôchodkových fondov. Tie sú síce rizikovejšie, no pri troche šťastia si môžeš naozaj prilepšiť. Teraz si možno vravíš, že sa ťa to netýka, ale v dôchodkovom veku môže byť ďalší zdroj príjmu nápomocný. K negarantovaným fondom patria zmiešané, akciové a indexové fondy. Ako sa im darilo v minulom roku, sa dozvieš nižšie.

Investovanie v zmiešaných fondoch momentálne ponúkajú NN DSS a VÚB Generali. Tieto fondy majú potenciál dosiahnuť vyšší výnos ako garantované, pričom predstavujú nižšie riziko ako akciové fondy. Za minulý rok dosiahli zmiešané fondy v NN nárast o 2,95 %, zatiaľ čo u VÚB to bolo 1,43 %.

Akciové, alebo aj rastové fondy, investujú tvoje peniaze aj do rizikovejších nástrojov finančného trhu. Sú vhodné hlavne pre tých, ktorí sa neboja podstúpiť krátkodobé riziko, pričom v budúcnosti na nich môže čakať naozaj vysoké zhodnotenie. Za minulý rok sa ako najúspešnejšia javí Poštová banka, ktorá dosiahla nárast až 14,30 %. Toto zhodnotenie je výrazne vyššie, ako u iných finančných domov.

Indexový negarantovaný dôchodkový fond je vhodné kombinovať s garantovaným fondom, keďže je pomerne rizikový. Vhodný je hlavne pre skúsených investorov. V porovnaní s inými fondmi bolo percentuálne zhodnotenie v nich vyššie. Ako najúspešnejší sa ukázal VÚB INDEX fond, ktorý dosiahol 4,42 %. Naopak, najmenej sa darilo NN EURO fondu, ktorý zaznamenal pokles o takmer 4 percentá.

Pokiaľ sa rozhodneš sporiť si v druhom pilieri, máš k dispozícií viacero možností. ​Nech už bude výber cieľového fondu akýkoľvek, výhody sporenia v druhom pilieri sú viaceré. Napríklad, že o svojich peniazoch rozhoduješ ty sám a nie štát.

Plánujete v tomto roku vstúpiť do II. piliera? Ak áno, kde presne by ste chceli investovať?

Viac
článkov

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať

Odoberajte novinky

Vďaka novinkám a tipom získate prehľad zo sveta financií a SWELLu